Sabri UZUNLAR

MICROSOFT SYSTEM ENGINEER & TRAINER – ETHICAL HACKER

Life is Technology

BYSU

BYSU TEKNOLOJİ A.Ş.

Yazılım ve Sistem Çözümleri

BYCU CLOUD

Bulut Teknolojileri Çözümleri

BYSU SMS & PBX

SMS ve Sanal Santral Çözümleri

BYSU PDKS

Personel Takip Sistemi

NETWORK SECURITY

Sızma Testi ve Zaafiyet Taraması

VERİ KURTARMA

Yüksek başarı oranı